light 174137 1920 1 oi9q8sdplv8xh1t0z3onol1agkbcd1qkhgs5dnf9zs - Individual Counselling

Individual Counselling

Konsultacje psychologiczne są profesjonalną pomocą doraźną skierowaną do osób zdrowych, które nie radzą sobie z realizowaniem zadań rozwojowych i zaspokajaniem swoich potrzeb albo potrzebują pomocy w doskonaleniu swoich umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Na czym polegają konsultacje psychologiczne?

Konsultacja psychologiczna rozumiana może być na dwa sposoby: jako wstępne spotkanie rozpoczynające proces terapeutyczny, bądź jako  jednorazowe spotkanie z psychologiem o charakterze porady. Celem konsultacji inicjujących proces terapeutyczny jest przełamanie pierwszych lodów w relacji z psychologiem oraz nakreślenie charakteru problemu, z jakim pacjent się zgłasza. Jednak nie każda osoba zgłaszająca się po pomoc potrzebuje długotrwałego leczenia psychoterapeutycznego – niejednokrotnie, po wstępnych konsultacjach oferowane są klientowi inne formy pomocy: poradnictwo indywidualne, doradztwo czy interwencję kryzysową.

Kiedy zgłosić się po poradę psychologiczną i na czym ona polega?

Poradnictwo psychologiczne to rodzaj pomocy skierowany do ludzi zdrowych, ale doznających rozmaitych  dylematów egzystencjalnych, nagłych kryzysów życiowych, utrat, trudności w relacjach z bliskimi czy w adaptacji do nowej sytuacji życiowej. Z poradnictwa psychologicznego korzystać mogą  osoby, które nie radzą sobie z realizowaniem zadań rozwojowych i zaspokajaniem swoich potrzeb albo potrzebują pomocy w doskonaleniu swoich umiejętności społecznych i emocjonalnych. Często na konsultację zgłaszają się także rodzice i opiekunowie nastolatków przeżywający  kryzys relacji z dzieckiem, bądź zaniepokojeni jego złym funkcjonowaniem w środowisku szkolnym  lub rówieśniczym.

Poradnictwo psychologiczne nie jest więc psychoterapią, a doraźną formą relacji klienta z terapeutą nakierowaną na:

  • odzyskanie równowagi emocjonalnej
  • rozwiązanie bieżących problemów rozwojowych i poszukiwanie potrzebnych do tego umiejętności
  • odzyskanie zdolności do korzystania ze wsparcia innych osób
  • odzyskanie przekonania o możliwości wpływania na swoje życie

Czy proces wsparcia psychologicznego jest długotrwały?

Konsultacje psychologiczne to z reguły jedno lub kilka spotkań i polegają na:

  • znalezieniu źródła problemu klienta
  • ograniczeniu lęku i napięcia związanego ze zgłaszaną trudnością
  • wsparciu w samodzielnym odkrywaniu indywidualnych zasobów i cech pomocnych w uzyskaniu równowagi
  • pomocy w komunikowaniu się klienta z otoczeniem
  • wzmacnianiu samooceny i motywowaniu do działania
  • wsparciu w przekształceniu zachowania klienta w taki sposób, aby nie było dla niego źródłem konfliktów, wycofania czy poczucia bezsilności